Header image alt text

Secretariaat Scan / Analyse Secretariaat

Middels de Secretariaat scan wordt het secretariaat doorgelicht en worden de kwaliteiten en verbeterpunten van de secretariële ondersteuning in kaart gebracht in een sterkte/zwakte analyse. Bij het inventariseren van de werkwijze van de secretaresses wordt niet alleen gekeken naar de efficiëntie en effectiviteit van de werkprocessen maar ook naar de innerlijke processen (gedrag, instelling, werkhouding) en competenties die bepalen of de individuele secretaresse goed functioneert.

Werkwijze

Na een intakegesprek met de opdrachtgever vinden gesprekken plaats met de secretaresses en hun leidinggevenden. Indien van toepassing wordt gebruik gemaakt van een 360 graden feedback waarbij tevens de interne klanten worden betrokken. Om goed inzicht te krijgen in de werkwijze van de secretaresses worden zij een dagdeel gevolgd en wordt bij hen een efficiencytest afgenomen.

Rapportage

Op basis van de gesprekken, de efficiencytest en de constateringen wordt een rapport opgesteld met een sterkte/zwakte analyse, bevindingen en aanbevelingen. Tijdens het adviesgesprek wordt het rapport mondeling toegelicht en krijg je praktische tips hoe het secretariaat een verbeterslag kan maken.

Verbetertraject

Indien gewenst kan AvB Coaching het secretariaat begeleiden tijdens het verbetertraject.

Wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken of om een kennismakingsafspraak te maken. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur en is vrijblijvend en kosteloos.