Header image alt text

Referenties

Angela heeft bij ons een secretariaatscan uitgevoerd. Deze scan was absoluut van toegevoegde waarde en gaf nadrukkelijk richting aan het vervolg. De initiele verkenning van de onderliggende vraag, de wijze waarop het onderzoek vervolgens plaats vond, het betrekken van de relevante stakeholders en de uiteindelijke rapportage/terugkoppeling van het onderzoek verliep professioneel en op een goed niveau. De scan was daarbij, los van de rapportage, ook een nuttige interventie op zich zelf.
Henk Klaasboer, Secretaris Raad van Bestuur bij het Deventer Ziekenhuis

Ik heb fijne contacten met Angela gehad, mooie gesprekken gevoerd over uitdagen en ondernemend zijn (worden). Als teamleider bood Angela op een leuke manier coaching voor het secretariaat. Daarbij gaf ze echt blijk van persoonlijke belangstelling en korte lijnen in de omgang. Dat biedt helderheid. We hebben samen over ondernemerschap nog wel eens van gedachten gewisseld, dat was erg prettig en inspirerend. Het is eigenlijk dankzij haar energieke en enthousiaste houding, dat ik bewuste keuzes heb gemaakt (en nu dus zelf ook ondernemer ben☺). Je loopbaan heb je zelf in de hand, dat leerde ik ook nadrukkelijk. Veel succes Angela, bedankt voor onze samenwerking!
Rachel Drosterij, Managementassistent bij De Connectie

Angela heeft in 2019 een uitgebreide scan uitgevoerd van het volledige management- en directiesecretariaat. Dankzij haar scherpe observaties en vasthoudende ondersteuning hebben we als groep belangrijke stappen kunnen zetten!
Wencke van der Werf, secretaris Raad van Bestuur bij SJG Weert

Angela heeft bij ons een (medisch) secretariaat scan gedaan en begeleidt het vervolgtraject met individuele en teamcoaching. Angela is zeer ervaren en beschikt over een brede kennis omtrent secretarieel werk. Ze komt met goed adviezen, is doortastend en efficiënt. Ze is open en eerlijk en in staat tijdens het traject de koers aan te passen.
Brigitte Bosch, Hoofd poli en planning Revalidatie bij Sint Maartenskliniek

Angela mag zich met recht een secretaressecoach noemen. Ze heeft een natuurtalent voor het overbrengen van haar kennis en ervaring op een zeer prettige manier. Tijdens een workshop ‘optimalisatie secretariaat’ hebben we veel geleerd en gingen we met veel energie naar huis. Iedereen was enthousiast om het geleerde in praktijk te brengen (o.a. efficiënt werken met Outlook). Een vervolgworkshop met Angela staat al weer op de planning voor begin 2019.
Anja Bos, directiesecretaresse bij ABN AMRO Verzekeringen

Angela heeft bij onze fusie-organisatie een scan secretariaat raad van bestuur uitgevoerd. Prettig hieraan was dat we in korte tijd getriggerd werden na te denken over de werkzaamheden die gedaan worden en deze soms ter discussie te stellen. Horen ze waar ze nu liggen en wat is de meest handige werkwijze. Zij heeft daarbij ingestoken op de manier die voor ons op dat moment het prettigst was. Gelijktijdig met zicht krijgen op de werkzaamheden, inzicht krijgen op ons werk en praktische tips geven. Voor ons heel prettig, want het werk gaat natuurlijk gewoon door. Er was snel een heldere analyse, waardoor er inzicht was voor ons, de raad van bestuur en de MT-leden. Ik heb Angela ervaren als een hele prettige persoonlijkheid, positief, laagdrempelig, doorpakker, kritisch, to the point.
Teuna Bouwmeester, secretaresse raad van bestuur bij Klein Geluk

ODRA schakelde Angela in bij het onderzoeken wat de staat van de management ondersteuning is. Haar aanpak was direct, mensgericht en vlot. Haar gesprekken en het rapport hadden zowel oog voor wat er zakelijk speelde, maar ook voor de menselijke kant. Met het onderzoek en het rapport konden we in kort tijdsbestek beschikken over informatie waarop goede besluitvorming mogelijk was.
Martien Meekes, Hoofd Bedrijfsvoering bij Omgevingsdienst Regio Arnhem

Angela heeft mij tijdens een dagdeel coaching-on-the-job geleerd om mijn werk beter te structureren. Door haar persoonlijke benadering en 1-op-1 coaching heb ik praktische en direct toepasbare tips gekregen. Hierdoor maak ik nu beter gebruik van de mogelijkheden in outlook en de takenlijst. Dit geeft mij een beter overzicht van mijn werkzaamheden en daarmee rust.
Esther Aalberts, Office Manager ASVB

Angela heeft er afgelopen jaar voor gezorgd dat onze groep secretaresses echt beter is gaan werken. Met haar kennis, doorzettingskracht en empathie heeft ze ervoor gezorgd dat ons secretariaat een (professionaliserings)slag heeft gemaakt. Haar inbreng was hierbij van grote waarde.
Eugene Janssen, directeur bestuurder Oosterpoort

Angela is op en top professioneel. Ze gaat recht op haar doel af en zegt wat ze ziet. En vertaalt dat à la minute in verbeteracties. Overal ziet ze mogelijkheden voor slimmer, beter en klantgerichter werken. Resultaatgericht, slagvaardig en betrouwbaar zijn termen die haar typeren. Daarmee was/is ze van grote meerwaarde in onze organisatie.
Karin Stiksma, bestuurder Stichting De Toegang

De afgelopen maanden heeft Angela de secretaresses van de Raad van Bestuur van Gelre ziekenhuizen gecoacht vanwege de hoge (ervaren) werkdruk. Het was een langdurig en intensief traject. Angela toonde daarin grote kennis van zaken en gaat problemen niet uit de weg. Zij is vriendelijk, open maar ook direct in haar benadering. Vanwege haar grote kennis van het vak wordt zij door de bestuur secretaresses als een autoriteit geaccepteerd. Zij geeft zowel de groep als secretaresses 1 op 1 advies, laat ze vervolgens oefenen en komt na enige tijd weer terug om de voortgang letterlijk te zien en bespreken. Door deze aanpak krijgt iedereen de kans om zich de benodigde veranderingen ook eigen te maken. Ook is zij gesprekspartner voor de bestuurders. Zij vraagt goed door naar hun behoefte en is ook naar hen helder. Angela is gedreven om resultaat te boeken maar mag soms de tijd wat meer zijn werk laten doen om hetzelfde resultaat te krijgen. Echter door haar intensieve en gedegen werkwijze zijn wij goed geholpen.
Ronald Smits, secretaris Raad van Bestuur Gelre Ziekenhuizen

Angela maakte voor onze secretaresses een secretariaatsscan waar hun persoonlijke sterktes uit bleken en dat handvatten bevatte om het secretariaat beter te laten (samen)werken. In het ontwikkeltraject dat volgde was Angela als coach vasthoudend, streng doch rechtvaardig en altijd positief ingesteld! Het resultaat? Een enorme efficiencyslag, tevreden managers en hele blije secretaresses.
Saskia van den Broek, manager Crisisbeheersing Veiligheidsregio Fryslan

Angela heeft ons tijdens de training laten nadenken over efficiencyverbetering, proactief werken en plannen. Hoe te voorkomen dat je wordt geleid door de waan van de dag/door je overvolle mailbox. Door haar kritische vragen over ons werkproces kregen wij veel aanwijzingen en tips op maat, die wij meteen in de praktijk konden brengen. Ook haar nazorg en contact nadien hebben we als zeer prettig ervaren.
Joke Potgieter, Koninklijke Scholengenootschap

“Angela van Beek maakt haar omschrijving van “secretaressecoach” meer dan waar! Angela gaat doortastend, praktisch en resultaatgericht te werk en is in korte tijd in staat gebleken de onderlinge samenwerking en werkrelatie een mooie boost te geven.”
Robert ter Hoek, regiomanager Bouwend Nederland

“Aan Angela heb ik de volgende coaching vragen gesteld:
1. Ik wil leren meer structuur aan te brengen in het systeem en in mijn werkzaamheden.
2. Ik wil mijn grenzen duidelijker aangeven.
3. Ik wil beter plannen en de juiste keuzes maken.
Angela heeft dit uitstekend opgepakt, o.a. door met mij het systeem efficiënter in te richten, mijn werk beter te leren structureren, leren omgaan met tijdverspillers, bewust maken van mijn eigen denken en handelen. Ze spiegelde mij en leerde mij om zelfreflectie toe te passen. Het is een hele klus om je eigen vaste patroon te veranderen. Dit vergt iedere dag weer een stukje discipline. Ik merk dat ik nu veel overzichtelijker werk en hierdoor rust in mijn werk heb gekregen. Het systeem is veel efficiënter ingericht wat een stuk prettiger werkt. Ik denk nog iedere dag aan de handige tips die Angela mij heeft meegegeven en ben haar erg dankbaar voor wat ze voor mij heeft betekend! Mijn werkgever is er ook erg blij mee, omdat dit traject mij nog beter inzetbaar heeft gemaakt!”
Wendy van Hierden, secretaresse Bouwend Nederland

“Angela heeft binnen de gemeente Ede als interim professional tijdelijk de rol van Teammanager management assistenten vervult. Afgezien dat ze een prettig persoon is om mee samen te werken, is ze als leidinggevende voor het team erg betrokken geweest de afgelopen maanden. Ze heeft resultaten geboekt door haar doortastend vermogen en gedrevenheid. Kernwoorden zijn teamontwikkeling en professionalisering.”
Tjitske Sweerts, afdelingsmanager Huisvesting & Services Gemeente Ede

“Angela heeft mij een korte maar intensieve periode begeleid. Haar directe en positief-kritische manier van communiceren, in combinatie met het geleerde direct op de eigen werkplek in de praktijk brengen, werkt fantastisch. Zij heeft mij snel weer het overzicht terug gegeven en vooral ook veel meer inzicht gegeven in mijn taken en werkzaamheden. Het heeft er voor gezorgd dat ik nu efficiënter of anders gezegd, vooral slimmer, sneller en met veel meer rust en plezier aan het werk ben.”
Birgit Holla, managementassistent Citadel College

“Angela van Beek is van vele markten thuis. Bij het Citadel College heeft zij inzet getoond bij de coaching van drie van onze medewerkers. Tevens heeft zij het secretariaat, en de afdeling P&O van een outlook cursus voorzien. De start om efficiënter te werken is gemaakt. Voor het komend schooljaar staat er nog een coachtraject in de steigers. Ik beveel Angela van Beek van harte aan. Voor referenties kunt u mij altijd benaderen.”
Judith Leenders, Beleidsmedewerker P&O Citadel College

“Ik onderschrijf de aanbeveling van Pier Wijnja van harte. Ook de secretariaatscan, de eerste stap van haar opdracht heeft Angela voortvarend en met gezonde nieuwsgierigheid en verwondering over de gang van zaken opgepakt. Voor ons was ze een verfrissende eyeopener!”
Eveline Bakker, Hoofd P&O, Wilhelmina Ziekenhuis Assen

“Ik heb Angela ingehuurd voor een verbetertraject met de (directie) secretaresses van het WZA. Angela is ter zake kundig en gedreven. Met haar enthousiasme is ze in staat de mensen mee te nemen in dit verbeterproject.
Het is een genoegen met haar samen te werken en van haar te leren.”
Pier Wijnja, Secretaris Raad van Bestuur, Wilhelmina Ziekenhuis Assen

“Angela heeft snel en professioneel een secretariaatscan uitgevoerd, waardoor met het team de goede stappen gezet konden worden. Angela heeft door haar achtergrond en coachingsvaardigheden de juiste kwaliteiten om de juiste vragen te stellen, een heldere analyse te formuleren en bruikbare adviezen te geven. Door haar steun heeft het secretariaat de juiste veranderingen kunnen aanbrengen.”
Marcel Hoff, Manager Algemene Gezondheidszorg GGD Gelderland-Zuid

“Angela, wist me een systematiek aan te leren, waarmee ik mezelf effectief kan aansturen. Dit systeem geeft me veel rust en overzicht tijdens het werk. Daarbij weet ze op prettige en heldere wijze duidelijk te maken, op welke taken ik me moet concentreren. Zaken als delegeren, voorbereiden en afhandelen zijn dagelijks geplande werkzaamheden geworden. Ik creëer nu mijn eigen tijd en ruimte, om op geconcentreerde manier mijn werk te kunnen doen, zonder opgeslokt te worden door de waan van de dag. Het heeft op mij als facilitair manager en op mijn team een duidelijk positieve invloed.”
Herman Engelaar, Facilitair Manager Maaswaal College

“Angela heeft voor ons een secretariaatscan gedaan. Daar hebben we veel aan gehad. Haar werkwijze is professioneel, empathisch en helder. Zij heeft een aantal dagen meegekeken met de secretaresses, gesprekken gevoerd en een rapport geschreven. Hoewel zoiets voor een secretaresse best ‘dichtbij’ komt, deed ze dat op een veilige en aansprekende manier. Naar verwachting gaat zij ook een coachingstraject doen bij ons. Kortom: zeer tevreden en fijn om mee samen te werken!”
Peronnik Veltman, Directeur/Bestuurder Stichting Vrijescholen Athena

“Angela heeft op haar professionele, betrokken manier een prima ‘coach on the job’ traject verzorgd op ons secretariaat. Effectief en leerzaam voor iedereen. Belangrijk was vooral dat ook degene die gecoacht werd, haar aan het eind van het traject een ‘dikke tien’ gaf. Ik zou haar een volgende keer zo weer inhuren voor een dergelijke klus.”
Annelies Frehe, Directiesecretariaat EDSN

“Angela heeft voor de gemeente Ede een secretariaat scan uitgevoerd. Angela is een vakvrouw. Ze is op alle niveaus in de organisatie een volwaardig gesprekspartner. Haar conclusies en aanbevelingen zijn helder en concreet. We hebben ze 1 op 1 overgenomen.”
Floris Gerritsen, Clustermanager Klantcontacten bij Gemeente Ede

“Angela heeft een succesvol coaching-on-the job proces verzorgd voor de management assistente van een van onze leden van het Executive Committee. Ze heeft een bijzonder persoonlijke en vriendelijke benadering waarmee ze in zeer korte tijd verbeteringen en efficiency heeft bewerkstelligd. Angela is een “gat in de markt” voor organisaties en secretaresses die efficiency in de praktijk en inzicht in de persoon door middel van coaching willen hebben. Wij weten Angela in de toekomst zeker te vinden.”
Sonja Vinken, Global HR Manager Legal & Communications AkzoNobel

“De manier van coaching door Angela is bijzonder en uniek. Zij verdiept zich in de eerste plaats in de cursist en organisatie alvorens te starten met coachen. Angela is betrokken en vriendelijk en leert je op een doortastende manier te werken. Angela leert je kennismaken met veel handigheidjes in Word maar vooral in Outlook. Het kost uiteraard tijd om de vaardigheden je eigen te maken maar de tijdsinvestering verdient zich op een later tijdstip terug. Ze geeft je in korte tijd een andere, realistischere kijk op je taken. Angela leert je ook op planmatigere wijze te werk te gaan: overzichtelijk je mailbox beheren en taken uitzetten met tijdsplanning waardoor je efficiënter te werk kunt gaan. Dit komt de organisatie ten goede. Het vertrouwen in eigen kwaliteiten groeit tijdens het traject en assertiviteit neemt toe waardoor een prettige werksfeer gecreëerd wordt.  Angela bedankt.”
Marjo Peperzak, directiesecretaresse Maaswaal College

“Angela van Beek heeft mijn secretaresse begeleid in het traject tot directiesecretaresse. Zowel inhoudelijk als coachend is Angela zeer sterk, het traject heeft veel opgeleverd. Angela is correct, to the point en zeer prettig in de omgang.”
Juliette Wijngaards, locatiedirecteur Maaswaal College

“Angela heeft mij gecoacht in het traject naar directiesecretaresse. Als coach-on-the-job is zij zeer open, integer en prettig in de omgang. Zij heeft mij veel tips en trucs geleerd in o.a. Word en Outlook. Hierdoor heb ik een beter overzicht in de mailbox, taken en agenda gekregen. Dit heeft mij geholpen om mijn werk efficiënter en gestructureerder in te delen. Zodoende ben ik nog beter in staat om mijn leidinggevende te ondersteunen. Angela is bedreven in het aanwijzen en helpen vermijden van valkuilen en het versterken van de kwaliteiten. Ik kan haar van harte aanbevelen.”
Renée Straatman, directiesecretaresse Maaswaal College

“Angela is een zeer ervaren coach en beschikt over een brede kennis omtrent secretarieel werk. Daarnaast is ze in staat om in korte tijd veel efficiëntie aan te brengen op een doortastende en prettige manier. Haar coaching is zeer praktisch en leidt tot direct resultaat.”
Gita Terlaak, Directeur Residentie De Wijert

“In korte tijd heeft Angela mij structuur gegeven in mijn werkzaamheden. Ik heb geleerd een goede draai te vinden door de vele handige tips. Deze kon ik ook gelijk in de praktijk brengen, wat reuze handig was. Hierdoor werk ik veel efficiënter. Ik merk op deze manier dat het ook veel aangenamer is. Ik vond het fijn om met haar samen te werken. Ik was helemaal mijzelf bij Angela.”

Marleen Mulder, Residentie De Wijert

“Angela heeft ons gecoacht on the job. Na enkele sessies was een flinke achterstand weggewerkt en was er orde in de chaos, dankzij het aanleren van een andere werkwijze en dankzij tips over het gebruik van Microsoft Office. Angela is een zeer betrokken coach, zij heeft veel kennis van de mogelijkheden binnen Office, verdiept zich eerst in de omgeving van de secretaresses en komt vervolgens met vele waardevolle tips voor een meer gestructureerde manier van werken. Niet alleen wij als secretaresses, ook ‘onze’ directeuren zijn zeer tevreden met de resultaten en veranderingen.
Directiesecretariaat Siza

“In korte tijd heeft Angela mij praktische tips gegeven. Ze leerde mij gestructureerd te werken op een manier die ik direct in de praktijk kon brengen.”
Elise van Ooijen, Management/Sales assistent Fresenius Kabi

“Angela heeft er in een korte periode voor gezorgd, dat ik me weer zekerder ben gaan voelen over mijn werk. Ze heeft structuur aangebracht in mijn werkwijze en goede tips gegeven over hoe om te gaan met de altijd aanwezige werkdruk. Bovendien heeft ze me zelfvertrouwen gegeven en me doen realiseren dat ik het echt wel kan. Ze is een hartelijke, warme persoonlijkheid en een fijn persoon om mee samen te werken.”
Tanja Wijers, Management Assistente Trimenzo

“Angela heeft een coachtraject voor ons verzorgd op het gebied van secretariële ondersteuning. Ze heeft in een korte tijd haar cliënt veel bij kunnen brengen op het gebied van efficiëntie, effectiviteit, notuleren, maximaal gebruik van outlook, takenplanning. Wij zijn hier erg tevreden over.”
Henk Jan van Essen, Directeur bestuurder Trimenzo

Angela is a nice coach on the job. She gives usefull tools to plan and organize the work. She motivates people to relect on their own work and attitude. She is a keen and trustworthy coach.”
Margreet Jacobs-Blaauwendraad, Bestuurssecretaris Avenier Jeugd- en Opvoedhulp

“Na een reorganisatie aan mij de taak om de werkzaamheden van 1,6 fte in 1fte te organiseren. Het leek onhaalbaar. Angela leerde mij hoe efficienter te werken, ze kwam naast me zitten en gaf ter plekke (terwijl ik mijn dagelijkse werk deed) advies over hoe dingen anders aan te pakken en uit te voeren. Angela is een fijn mens die de kennis die zij heeft van het secretaressevak vol enthousiasme overbrengt. Een mooi traject dat mij en de organisatie veel heeft gebracht.”
Monique Baks, management assistent RvB/RvT Avenier Jeugd- en Opvoedhulp

“Angela heeft in korte tijd en in een zeer drukke periode ervoor gezorgd dat ik op een andere manier ben gaan werken wat veel efficiënter en sneller is. Hierdoor functioneer ik beter, haal ik meer voldoening uit mijn werk en voel ik me er prettiger bij.”
Irma Nieuwenstein, secretaresse Archiatros

“Angela heeft in korte tijd een grote verandering gebracht in de manier van werken van een collega waarbij de collega zelf zich ook veel prettiger voelt.”
Isabelle Remmers, Archiatros

“Ik ken Angela als mijn persoonlijke trainer en zij had handige tips & trucs m.b.t. Outlook en gaf mij handvatten hoe overzicht te creëren in je mailbox/taken/agenda te krijgen om zo efficient mogelijk te werken. Angela, ik heb prima met je samen gewerkt en ik zou het zo weer doen.”
Linda Retel Helmrich, secretaresse Gemeente Apeldoorn

“Tijdens de coachingsperiode bij Angela heb ik met een ‘nieuwe bril’ leren kijken naar mijn werk, waardoor een andere manier van werken is ontstaan. Daardoor haal ik veel meer voldoening uit mijn werk en functioneer ik ook beter. Angela is een coach die je op zaken wijst, maar je tegelijkertijd in je waarde laat en met oplossingen komt hoe het beter kan.”
Clara de Groen, Sint Maartenskliniek Nijmegen

“Angela is een effectieve coach van secretaresses. Praktische en up-to-date kennis en adviezen, confrontatie waar nodig. Neemt voortouw maar spreekt secretaresse aan op diens eigen verantwoordelijkheid. Neemt opdrachtgever serieus en is er voor de gecoachte.”
André van Beurden,  Secretaris Raad van bestuur Sint Maartenskliniek

Ik heb Angela leren kennen in een hele hectische (werk) periode. Toch is zij erin geslaagd om orde, regelmaat en rust te scheppen. Het coachen op de werkplek is zeer goed bevallen. Ik kon meteen aan de slag met haar adviezen. Angela is scherp en doortastend en weet feilloos de vinger op de zere plek te leggen. Door haar veelzijdigheid kijk ik er naar uit om in het voorjaar aan een volgend traject te beginnen.”
Jacqueline van Randen, Sociale Verzekeringsbank

“Ik ben bij Angela van Beek terecht gekomen voor extra coaching op het gebied van sollicitatiegesprekken. Angela heeft me beter laten inzien wat mijn positieve kanten en kernkwaliteiten zijn waardoor ik me nu beter kan presenteren. De punten die ik vanzelfsprekend vond zijn nu anders belicht. Angela heeft een zeer persoonlijke en positieve benadering. Ik ben me daarom meer bewust geworden van mezelf en kan ik met meer zelfvertrouwen de sollicitatiegesprekken aan.”
I. van Mullingen

“Angela heeft het secretariaat van de afdeling Gezondheidsbevordering en Epidemiologie van de GGD Regio Nijmegen 3 maanden gecoacht. Het is een snel groeiende afdeling met zeer zelfstandige professionals, die niet optimaal van het secretariaat gebruikmaken. Angela heeft veel structuur en duidelijkheid gebracht bij het secretariaat. Dat doet ze op een prettig doortastende manier. Ze is helder wat wel en niet kan binnen de gegeven kaders. Ze heeft me voorgehouden wat ik aan de randvoorwaarden en de structuur moet veranderen om ervoor te zorgen dat ik een secretariaat krijg, zoals ik dat wenselijk vind. Het resultaat mag er zijn. Er is meer duidelijkheid in taken en verwachtingen gekomen, capaciteiten worden meer benut en een aantal veranderingen zijn stevig ingezet. Kortom, een meer dan nuttige investering.”
Gerard Molleman, Manager Afdeling Gezondheidsbevordering en Epidemiologie, 
GGD Regio Nijmegen

“Ik heb Angela leren kennen als een zeer gemotiveerde en geïnteresseerde coach. Maar ook als een zeer warm, hartelijk en betrokken persoon. Met haar kritische blik en ruime ervaring zag ze meteen waar de knelpunten op de werkplek zaten. Ik kon direct met de adviezen van Angela aan de slag.”
Nicole, GGD Regio Nijmegen

In samenwerking met Angela heb ik het intervisie programma opgezet voor de interim secretaresses van het Top Secretaries-team Amersfoort. Angela heeft ruime ervaring in het begeleiden van intervisie en dit is te merken in haar aanpak. Deelnemers voelen zich op hun gemak door de natuurlijke manier waarop zij sturing weet te geven aan een sessie. Ze heeft aan ons als opdrachtgever altijd discreet terugkoppeling gegeven om de veilige situatie tijdens een intervisie bijeenkomst niet te schaden. De inzet van Angela is enorm groot en tevens haar persoonlijke betrokkenheid bij de deelnemers van de intervisie sessie. Een extra mailtje om een hart onder de riem te steken…Angela doet het allemaal wat zeer gewaardeerd werd door de deelnemers van de intervisie. Al met al zijn wij zeer tevreden over de rol van Angela met betrekking tot de organisatie van de intervisie bijeenkomsten en ook gedurende de intervisie bijeenkomsten zelf van Top Secretaries-team Amersfoort!”
Linda Klijnsma, senior consultant bij  Adecco Top Secretaries

“Onder Angela’s begeleiding heb ik tijdens één van de intervisiebijeenkomsten voor Adecco Top Secretaries met mijn collega’s een voor mij lastig vraagstuk uitgewerkt. Hoewel neutraal op de achtergrond was zij wel degelijk aanwezig en stuurde heel subtiel daar waar nodig bij. Op een hele natuurlijke manier weet Angela in korte tijd een veilige sfeer te creëren en slaagt zij erin om heel gericht de gelaagdheid van de problematiek te doorgronden. Ik heb heel plezierig met haar samengewerkt en mijn “probleem”; ach ik bleek er simpelweg zélf een probleem van te maken.”
Nicole Verhoeven, werkzaam bij Eureko B.V. via Adecco Top Secretaries

“Angela heeft mij prima ondersteund gedurende het zwangerschapsverlof van mijn secretaresse. In die periode heeft zij met een kritisch oog gekeken naar de werkzaamheden en deze op een zodanige wijze gestructureerd dat dit tijdwinst opleverde voor de organisatie. Ik heb Angela leren kennen als een enthousiaste vrouw, eerlijk en oprecht met een sterk gevoel voor efficiency.”
Aart Pastoor, Directeur BNI

“Angela is een prettig persoon, makkelijk in de omgang en zeer accuraat en attent. Ze denkt met je mee en komt dan ineens met een prima idee hoe je het ook zou kunnen doen. Kwaliteit staat bij haar hoog in het aanzien. Kortom, iemand waar je wat aan hebt.”
Mechtild Pauwe, www.gaverdernaarstart.eu

“Angela is vriendelijk, hartelijk en is persoonlijk betrokken doch zakelijk waar nodig. Zij heeft mij veel handvatten gegeven waarmee ik aan het werk kon. Goede tips gekregen welke ook goed toe te passen zijn in de praktijk; zij heeft mij zelf oplossingen laten zoeken. Verbazend dat je door middel van kleine dingen zelf grote resultaten boekt. Kortom: geslaagd, ik heb er veel aan gehad.”
Letty, Apeldoorn

“Angela is een enorm betrokken en enthousiast persoon, een echte aanpakker. Bovendien is ze erg plezierig in de omgang en heel open. Met haar scherpe intuïtie wist ze vaak de spijker op zijn kop te slaan.”
Ingrid ten Hove, Apeldoorn

“Typerend aan Angela is haar kritische blik en haar inlevingsvermogen. Haar kritische blik uit zich in dat ze zich hardop kan verwonderen over bepaalde situaties waardoor ze (fijn) provocerend kan zijn. Haar inlevingsvermogen uit zich in een grote mate van betrokkenheid. Hierdoor heeft ze mij het gevoel gegeven dat er interesse is in het verhaal van anderen.”
Mirjam Reitsma, Weesp