Header image alt text

Optimalisatie Support

Voorbeelden van situaties waarbij AvB Coaching uitkomst kan bieden:

  • Er heeft een reorganisatie plaatsgevonden en je wilt begeleiding bij het samenvoegen van twee secretariaten tot één goed lopend secretariaat.
  • Je wilt dat alle werkzaamheden op het secretariaat op een effectieve en efficiënte manier worden gestructureerd en eventueel worden vastgelegd in procedures.
  • Je wilt graag een duidelijk en overzichtelijk (digitaal) archiveringssysteem.
  • Het secretariaat is rommelig, werkt niet efficiënt. Daarnaast ben je ook veel tijd kwijt met het zoeken naar bepaalde documenten.

Wil je zelf jouw Office Support optimaliseren, laat dan uw secretariaat doorlichten middels de Secretariaat Scan.


Referenties

Zie hieronder hoe mijn opdrachtgevers mij hebben ervaren als secretaressecoach.

Angela heeft bij ons een (medisch) secretariaat scan gedaan en begeleidt het vervolgtraject met individuele en teamcoaching. Angela is zeer ervaren en beschikt over een brede kennis omtrent secretarieel werk. Ze komt met goed adviezen, is doortastend en efficiënt. Ze is open en eerlijk en in staat tijdens het traject de koers aan te passen.
Brigitte Bosch, Hoofd poli en planning Revalidatie bij Sint Maartenskliniek

Angela heeft er afgelopen jaar voor gezorgd dat onze groep secretaresses echt beter is gaan werken. Met haar kennis, doorzettingskracht en empathie heeft ze ervoor gezorgd dat ons secretariaat een (professionaliserings)slag heeft gemaakt. Haar inbreng was hierbij van grote waarde.
Eugene Janssen, directeur bestuurder Oosterpoort

Angela is op en top professioneel. Ze gaat recht op haar doel af en zegt wat ze ziet. En vertaalt dat à la minute in verbeteracties. Overal ziet ze mogelijkheden voor slimmer, beter en klantgerichter werken. Resultaatgericht, slagvaardig en betrouwbaar zijn termen die haar typeren. Daarmee was/is ze van grote meerwaarde in onze organisatie.
Karin Stiksma, bestuurder Stichting De Toegang

De afgelopen maanden heeft Angela de secretaresses van de Raad van Bestuur van Gelre ziekenhuizen gecoacht vanwege de hoge (ervaren) werkdruk. Het was een langdurig en intensief traject. Angela toonde daarin grote kennis van zaken en gaat problemen niet uit de weg. Zij is vriendelijk, open maar ook direct in haar benadering. Vanwege haar grote kennis van het vak wordt zij door de bestuur secretaresses als een autoriteit geaccepteerd. Zij geeft zowel de groep als secretaresses 1 op 1 advies, laat ze vervolgens oefenen en komt na enige tijd weer terug om de voortgang letterlijk te zien en bespreken. Door deze aanpak krijgt iedereen de kans om zich de benodigde veranderingen ook eigen te maken. Ook is zij gesprekspartner voor de bestuurders. Zij vraagt goed door naar hun behoefte en is ook naar hen helder. Angela is gedreven om resultaat te boeken maar mag soms de tijd wat meer zijn werk laten doen om hetzelfde resultaat te krijgen. Echter door haar intensieve en gedegen werkwijze zijn wij goed geholpen.
Ronald Smits, secretaris Raad van Bestuur Gelre Ziekenhuizen

Angela maakte voor onze secretaresses een secretariaatscan waar hun persoonlijke sterktes uit bleken en dat handvatten bevatte om het secretariaat beter te laten (samen)werken. In het ontwikkeltraject dat volgde was Angela als coach vasthoudend, streng doch rechtvaardig en altijd positief ingesteld! Het resultaat? Een enorme efficiencyslag, tevreden managers en hele blije secretaresses.
Saskia van den Broek, manager Crisisbeheersing Veiligheidsregio Fryslan

Ik heb Angela ingehuurd voor een verbetertraject met de (directie) secretaresses van het WZA. Angela is ter zake kundig en gedreven. Met haar enthousiasme is ze in staat de mensen mee te nemen in dit verbeterproject.
Het is een genoegen met haar samen te werken en van haar te leren.
Pier Wijnja, Secretaris Raad van Bestuur, Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Angela heeft het secretariaat van de afdeling Gezondheidsbevordering en Epidemiologie van de GGD Regio Nijmegen 3 maanden gecoacht. Het is een snel groeiende afdeling met zeer zelfstandige professionals, die niet optimaal van het secretariaat gebruikmaken. Angela heeft veel structuur en duidelijkheid gebracht bij het secretariaat. Dat doet ze op een prettig doortastende manier. Ze is helder wat wel en niet kan binnen de gegeven kaders. Ze heeft me voorgehouden wat ik aan de randvoorwaarden en de structuur moet veranderen om ervoor te zorgen dat ik een secretariaat krijg, zoals ik dat wenselijk vind. Het resultaat mag er zijn. Er is meer duidelijkheid in taken en verwachtingen gekomen, capaciteiten worden meer benut en een aantal veranderingen zijn stevig ingezet. Kortom, een meer dan nuttige investering.
Gerard Molleman, Manager Afdeling Gezondheidsbevordering en Epidemiologie, GGD Regio Nijmegen