Header image alt text

Optimalisatie Office Support

Voorbeelden van situaties waarbij AvB Coaching uitkomst kan bieden:

  • Er heeft een reorganisatie plaatsgevonden en je wilt begeleiding bij het samenvoegen van twee secretariaten tot één goed lopend secretariaat.
  • Je wilt dat alle werkzaamheden op het secretariaat op een effectieve en efficiënte manier worden gestructureerd en eventueel worden vastgelegd in procedures.
  • Je wilt graag een duidelijk en overzichtelijk (digitaal) archiveringssysteem.
  • Het secretariaat is rommelig, werkt niet efficiënt. Daarnaast ben je ook veel tijd kwijt met het zoeken naar bepaalde documenten.

Wil je zelf jouw Office Support optimaliseren, laat dan uw secretariaat doorlichten middels de Secretariaat Scan.

Wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.