Header image alt text

Optimalisatie Office Support

Voorbeelden van situaties waarbij AvB Coaching uitkomst kan bieden:

  • Er heeft een reorganisatie plaatsgevonden en u wilt begeleiding bij het samenvoegen van twee secretariaten tot één goed lopend secretariaat.
  • U wilt dat alle werkzaamheden op het secretariaat op een effectieve en efficiënte manier worden gestructureerd en eventueel worden vastgelegd in procedures.
  • Uw organisatie gaat overstappen naar Het Nieuwe Werken.
  • U wilt graag een duidelijk en overzichtelijk (digitaal) archiveringssysteem.
  • Het secretariaat is rommelig en ook u bent veel tijd kwijt met het zoeken naar bepaalde documenten.

Wilt u zelf uw Office Support optimaliseren laat dan uw secretariaat doorlichten middels de Secretariaat Scan.

Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.