Header image alt text

Coaching on the job

Voorbeelden van situaties waarbij coaching on the job uitkomst kan bieden:

 • Je wordt ondergesneeuwd door de hoeveelheid werk
 • Je hebt moeite de juiste prioriteiten te stellen
 • Je laat je teveel ‘leiden’ door alles wat er op je afkomt
 • Je hebt een volle mailbox en bent het overzicht kwijt
 • Je hebt geen goed overzicht van alle openstaande acties
 • Je wilt jouw leidinggevende / afdeling proactiever ondersteunen
 • De samenwerking met jouw manager / collega kan beter
 • Je voelt je onzeker t.o.v. jouw manager / collega’s
 • Je hebt moeite met de veranderingen binnen de organisatie

Wat kan coaching on the job voor jou betekenen?

 • Structureren werkzaamheden en optimaliseren werkprocessen
 • Time management (efficiency verbetering, beter plannen, prioriteiten stellen)
 • Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van Outlook
 • Van een passief secretariaat naar een proactief secretariaat
 • Beter omgaan met stress / hoge werkdruk
 • Optimaliseren samenwerking / communicatie met manager / collega’s
 • Vergroten assertiviteit / zelfvertrouwen
 • Zelfstandiger functioneren binnen de functie
 • Effectiever omgaan met kritiek en conflicten
 • Verdieping in het secretaressevak (groei)
 • Bewustwording & beïnvloeding eigen gedrag